Çeviri notları-Indirect Speech (Dolaylı Anlatım)

0
 • 30 Kasım 2012 Cuma
 • Etiketler: ,

 • Indirect Speech (Dolaylı Anlatım)
  Dolaylı anlatım  iki kişi arasındaki konuşmanın üçüncü kişi ya da kişilere aktarılmasıdır. 1)    Düz tümceler

  a)     Giriş tümcesi the simple present, the present perfect ve the future tense ise zamanlarda bir değişiklik yapılmaz:
  "They are coming", He says they are coming.
  "Your friend is ill." She  will tell you that your friend is ill.

  b)     Giriş tümcesi geçmiş zaman  ise aşağıdaki zaman değişiklikleri yapılır: "They work", (s. present) He said they worked (s. past).
  "They are working", (present continuous) He said that they were working. (past continuous). "They have  worked", (present perfect) He said they had worked,  (past perfect)
  "They worked", (simple past) He said that they had worked,  (past perfect).
  "They were working", (past continuous) He said that they had been working, (past perfect continuous).

  c)     Adıllar da konuşmanın konumuna göre  değiştirilir:
  He said :               "I am doing my homework.
  He said that he was doing his homework. She  said she was doing her homework.
  She  said:             "I saw the boy."
  She  said (that) she had seen the boy. He said:               "My car is new"
  He said his car was new.
  He said:               "They helped us."
  He said that they had helped them.

  d)    Yukarıda  sözü edilen (a) seçeneği dışında kipliklerin ikinci (past) biçimi kullanılır:
  'I can swim.          She  said she could swim.
  He said he could swim.
  'You may go          The teacher said we might go.
  Not: would, might, should, had better, must genel olarak değişikliğe uğramaz. c)    Zaman zarfları da değişir:
  dolaysız (direct)                        dolaylı  (indirect)
  now                                                       then today                                                      that day
  yesterday                                        the day before (the previous day)
  tomorrow                                              the next day
  next week                                             the following week this                                                         that
  here                                                        there

  Soru tümcelerinin dolaylı  anlatımı:

  a)     Yardımcı eylem ve kipliklerle başlayanlar:
  Yukarıdaki değişmeler burada da geçerlidir.  En önemli nokta He asked if/ he wanted to know if /
  whether gibi bir giriş tümcesiyle başlayıp kipliği düz tümcedeki yerine taşımaktır.
  Örn.
  'Can you swim?'                        He asked if I could swim.
  'Will she come?"                          He asked if she would come.
  May I open  the door?                  She  asked if she might open  the door.

  Do, does, did ile başlayan sorularda durum değişiktir.
  'Do you speak English?'           He asked if I spoke English.
  'Does he speak English?'       He asked if the spoke English.
  'Did he speak English?'              He asked if he had spoken English.

  Burada do ortadan kalkar, ya da eylemle  uygun zamana dönüşür.

  b)    Where, when,  why, what, who,  vb. soru sözcüğü ile başlayan sorular için de yukardaki kuralların tümü geçerlidir,  yalnızca if yerine soru sözcüğünün kendisi konulur:
  'Where  do you live?' He asked where  I lived.
  'Why isn't she coming?' He asked why she wasn't coming.  ' When will she come?' They asked when she would come.
  'What are they doing?  I asked what they were doing.

  Dolaylı anlatımdaki tümcelerde soru tümcelerinin düzgün tümce  biçimine dönüştüğüne, soru biçiminin ortadan kalktığına,  soru sözcüklerinin bağlaç görevinde olduklarına özellikle dikkat edilmelidir.

  Video Ders Örneği


  0 yorum:

  Yorum Gönder